Články

Podpořte vydiskutovaná stanoviska - hlasujte v anketách!

Archiv

V minulých měsících se zapojilo na 3400 mladých lidí do projektu a více než 700 z nich aktivně diskutovalo a pracovalo na podobě finálních stanovisek projektu a to v různých regionech ČR. Dělo se tak zejména na workshopech a diskuzích s odborníky, které byly organizovány na odhlasovaná témata. Konference na pražském magistrátu potvrdila jejich podobu a nyní je na Vás, zda-li se stanovisky souhlasíte či nikoliv. Vyjádři svůj názor a hlasuj v anketách!

Číst dál >

Stanovisko projektu k tématu: Podpora mladých rodin

Archiv

Situace mladých a nových rodin není jednoduchá a mladý člověk necítí v tomto bodě nijak zvláštní podporu ze strany státu. Přitom podle příruček občanské výchovy (pokud vůbec), ale i podle státních dokumentů jako Koncepce rodinné politiky, má být rodina základní jednotkou státu. Takovému soudu se pak logicky účastníci projektu brání, neboť odvolávat se na rodinu jako na svůj základ vnímají jako populistické a bohužel zastaralé.

Číst dál >

Stanovisko projektu k sexuální výchově na školách

Archiv

Mladí lidé zapojení do projektu Kecejme do toho vyjádřili silnou podporu výuce tzv. sexuální výchovy na školách. První co by se ale mělo změnit je samotný název oblasti, neboť zdaleka nepostihuje potřebnou látku, která by měla být dle jejich názoru vyučována.

Číst dál >

Školné na vysokých školách

Archiv

Systém musí být navržen tak, aby mu všichni studenti rozuměli, aby studentům vyhovoval a byl k nim přátelský. Podmínky musí být jasné před samotným zahájením studia a nesmí se během doby studia měnit.

Číst dál >

Podpora mladých rodin

Archiv

Účastníci projektu se shodli na následujících bodech: - Situace mladých a nových rodin není jednoduchá a mladý člověk necítí v tomto bodě nijak zvláštní podporu ze strany státu.

Číst dál >

Legalizace marihuany

Archiv

U tématu legalizace marihuany nedošlo mezi účastníky projektu k jednoznačné shodě. Proto prezentujeme obě stanoviska jak pro, tak proti a tuto diskuzi nemůžeme považovat za ukončenou.

Číst dál >

Šikana a Kyberšikana

Archiv

Účastníci projektu Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže shledávají problém šikany a kyberšikany jako stále aktuální téma, kterému je nutné věnovat zvláštní pozornost.

Číst dál >

Státní maturita

Archiv

Mladí lidé zapojení do projektu „Kecejme do toho“ vyjádřili souhlas s konáním státních maturit. Podoba státní maturity by se však, v návaznosti na zkušební kolo, měla významně změnit. Účastníci projektu, z velké části maturanti v letošním školním roce, popsali z jejich pohledu mnoho problémů spojených se státní maturitou. Proto navrhli následující doporučení:

Číst dál >

Začleňování mladých lidí a zaměstnanost

Archiv

Dle Usnesení Rady EU o Obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže (2010 - 2018) ze dne 27. listopadu 2009 (2009/C 31101) uspořádala Národní pracovní skupina k implementaci Strukturovaného dialogu s mládeží první konzultace na téma začleňování mladých lidí a zaměstnatelnost při práci s mládeží.

Číst dál >
Organizátor
Partneři