O projektu

Projekt vytváří možnost pro mladé lidi, jak jednoduše vyjádřit svůj názor na věci, které se jich přímo týkají. Dává tak mladým lidem příležitost ovlivnit to, s čím nejsou spokojeni na celostátní, ale také na evropské úrovni.

Projekt Kecejme do toho přímo podporuje participaci mladých lidí. Jde tedy o spoluúčast dětí a mládeže na věcech veřejných. Projekt si klade za cíl informovat mladé lidi o aktuálním dění a diskutovat jejich názory a postoje. Nabízí mladým šanci prosadit navržené změny do reálného života.

Projekt navazuje na veřejné politické dokumenty a jednání orgánů Evropské unie, ale také Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Hlavním dokumentem pro oblast mládeže u nás je Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže na období 2014-2020, kde se také uvádí, že mladí lidé by měli spolurozhodovat v otázkách, které se jich týkají.

Organizátoři projektu jsou zaštítěni Českou radou dětí a mládeže, střešní organizací sdružení dětí a mládeže v ČR, která se snaží od roku 1998 zastupovat zájmy mladé generace u nás. Partnery projektu jsou Národní parlament dětí a mládeže, Spolkový kruh mládeže (Německo) a Zemský kruh mládeže Meklenbursko-Přední Pomořansko (Německo).

Projekt je finančně podpořen výhradně z evropského programu Erasmus+.

Projektový tým:

Projekt Kecejme do toho vznikl v hlavě tří mladých lidí, kteří měli možnost zapojovat se do veřejného dění v oblasti mládeže již od dětství. Původní tým se léty změnil, letošní , již pátý ročník tvoří tři ženy.

Janina si prošla celou strukturou parlamentů dětí a mládeže - od školního, městského, krajského až po Národní parlament dětí a mládeže. V současné době pracuje také jako jeho koordinátorka. Je členkou organizace Duha, sdružení pro volný čas, přírodu a recesi.V Kecejme působí již od počátku. Má ráda fialovou barvu a Audrey Hepburn.

Zuzka je rovněž odkojená strukturou parlamentů dětí a mládeže. Mimo to se účastnila všemožných simulací politických orgánů a jednu, Český model amerického kongresu, dokonce chvíli vedla. Dnes se občanskému sektoru věnuje i v rámci vysokoškolského studia.Vyzná se v módě a umí si užívat každé volné chvilky v životě.

Blanka přináší do Kecejme do toho své neocenitelné a léty nastřádané zkušenosti v oblasti práce s dětmi a mládeží. Donedávna byla vedoucí projektu Bambiriáda, letos přesídlila k projektu 72 hodin a právě ke Kecejme.

Organizátor
Partneři