Školné na vysokých školách

Editor | 28. 4. 2011 16:59 Archiv

Systém musí být navržen tak, aby mu všichni studenti rozuměli, aby studentům vyhovoval a byl k nim přátelský. Podmínky musí být jasné před samotným zahájením studia a nesmí se během doby studia měnit.

Mladí lidé zapojení do projektu Kecejme do toho po zvážení možných pro a proti vyjádřili souhlas s poplatky na vysokých školách, nicméně pouze v případě, že budou splňovat určitá kritéria. Bez nich jim zavedení školného přijde nepřijatelné. Tato kritéria jsou: · student bude vědět, na jaké výdaje je školné použito, · před nástupem na VŠ bude student znát finální výši školného (částka bude během studia neměnná), · bude rozšířena možnost nejen prospěchových stipendií, · bude existovat několik variant placení školného, které budou reflektovat finanční možnosti studenta, odvíjející se od jeho osobní či rodinné situace, · finance spojené se školným na vysokých školách by neměly putovat skrze soukromý sektor, · úroveň vysokého školství by měla stoupat, a to především v těchto oblastech: kvalita pedagogů, prostředí pro studium, participace studentů na chodu VŠ a rozvoj výzkumu, · školné by mělo být jednotné pro všechny studijní obory, · výše školného nebude ovlivněna rychlostí uhrazení celkové částky, · stát nebude snižovat dotace vysokým školám na základě přijetí školného po dobu minimálně 10 let, · před samotnou realizací školného na vysokých školách, by mělo být vyřešeno zavádění půjček pro studenty. Všechna kritéria jsou důležitá pro „souhlas“ se zavedením školného na VŠ. Zavedení jen některých z výše uvedených bodů tedy neznamená souhlas. Záleží především na konkrétní podobě při zavedení nového sytému. Z toho důvodu by mladí lidé, studenti VŠ, studenti SŠ, ale i pracující měli být při přípravě jakýchkoliv změn dostatečně informováni a zapojeni do procesu příprav, tak aby jim rozuměli, jejich názor byl vyslyšen a obavy se rozptýlily. Systém by měl být co nejjednodušší. V systému by neměly být žádné výjimky, výhody pro některé skupiny apod. Nicméně u tohoto modelu nepanuje shoda na výši poplatku.

Podobné články

Na Kecejme do toho, vol. 5 se vybírala témata pro diskuze

Archiv

V úterý, 24.3. 2015 odstartoval v Lucerna Music Baru pátý ročník projektu Kecejme do toho. Koncert začal v 19:30 slovenskou mladou zpěvačkou, která si říká Katarzia. Na programu následovala kapela The High Corporation, Věc Makropulos, Megaphone a očekaváný nový hudební projekt 2127sounds feat. Dr. Cocoman, Dr. Kary, Erika Fečová, Kato, Oliver Lowe a přátelé, Jen Hovorka a další. Atmosféta na koncertu byla báječná a my za ni děkujeme.

Číst dál >
Organizátor
Partneři