Legalizace marihuany

Editor | 28. 4. 2011 14:56 Archiv

U tématu legalizace marihuany nedošlo mezi účastníky projektu k jednoznačné shodě. Proto prezentujeme obě stanoviska jak pro, tak proti a tuto diskuzi nemůžeme považovat za ukončenou.

Shodu nacházíme pouze na základních bodech:

 • Marihuana by neměla být přístupná dětem do 18 let
 • Konzumace marihuany by měla být zakázána při řízení motorového vozidla a dalších odborných

činnostech

 • Pěstování marihuany pro vlastní potřebu by přinejmenším nemělo být kriminalizováno

PRO LEGALIZACI Účastníci projektu Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže se usnesli, že:

 • Společnost je již v takovém postavení, že považuje užívání marihuany za přijatelné (samotné užívání

není v ČR kriminalizováno), zároveň ale konzumaci nedoporučuje, stejně jako užívání alkoholu nebo tabáku. Není tedy důvod, aby nebyla marihuana zařazena do stejné kategorie s alkoholem a tabákem a tedy i legalizována. Zákon by se zde měl přizpůsobit společnosti.

 • Marihuana má prokazatelně pozitivní účinky ve zdravotnictví a proto by její užívání nemělo být pro tyto

účely omezováno. Dále si mladí lidé zapojení do projektu myslí, že užívání marihuany není horší, než-li konzumace alkoholu a cigaret. Člověk po jejím užití není agresivní, jako je tomu často např. po konzumaci alkoholu, který je všeobecně tolerovanou a legální látkou. Stejně jako alkohol a cigarety je marihuana látkou která přináší odreagování a individuální požitek. U dospělé(!) populace nevyvolává fyzickou závislost jako je tomu u alkoholu a cigaret. PROTI LEGALIZACI: Účastníci projektu Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže se usnesli na základě odborných podkladů a dlouhodobé diskuze, že:

 • konzumace marihuany podněcuje změnu životního stylu jedince (chování, vnější působení,

postoj k ostatním věcem a lidem)

 • při přílišném užívání marihuany nastává stav psychické závislosti, který se velmi těžko léčí, ještě

horší je situace u mladistvých konzumentů.

 • legalizace způsobí, že se marihuana snáze dostane k dětem a mladistvým
 • při dopravní nehodě způsobené marihuanou se tato droga velmi těžce prokazuje (drahé testy

atd.)

 • marihuana může (i když nemusí) také být startovní drogou pro další užívání těžších drog
 • marihuana má někdy horší účinky na zdraví, než tabák
 • chybí dostatečná prevence

KDYBY SE MARIHUANA LEGALIZOVALA:

 • musely by být zavedeny nákupní limity (např. nizozemská evidence),
 • stanovit místa ke konzumaci marihuany,
 • stanovit pravidla užívání (řidiči, zodpovědné profese),
 • regulace cen ze strany státu,
 • stanovit vyšší právní postihy za porušení legislativy k marihuaně,
 • měla by být spuštěna objektivní informační kampaň,
 • z prodeje marihuany by vzešly příjmy pro stát (nejen ze zdanění).

Proces legalizace marihuany (tvorba zákonů, debaty…) by trval věky, než by se došlo ke konečnému všeobecně přijímanému ustanovení. Celkově je úplná legalizace marihuany u nás spíše utopie (v globalizovaném světě je zapotřebí jednat v spíše v mezinárodní shodě).

Podobné články

Na Kecejme do toho, vol. 5 se vybírala témata pro diskuze

Archiv

V úterý, 24.3. 2015 odstartoval v Lucerna Music Baru pátý ročník projektu Kecejme do toho. Koncert začal v 19:30 slovenskou mladou zpěvačkou, která si říká Katarzia. Na programu následovala kapela The High Corporation, Věc Makropulos, Megaphone a očekaváný nový hudební projekt 2127sounds feat. Dr. Cocoman, Dr. Kary, Erika Fečová, Kato, Oliver Lowe a přátelé, Jen Hovorka a další. Atmosféta na koncertu byla báječná a my za ni děkujeme.

Číst dál >
Organizátor
Partneři