Výstupy projektu pro školní rok 2010/11 jsou hotovy

Editor | 21. 4. 2011 16:15 Archiv

V úterý 19. dubna proběhla v prostorách Magistrátu Hlavního města Prahy závěrečná konference projektu Kecejme do toho, při níž byla dopracována a schválena stanoviska všech šesti témat projektu. Témata navrhli sami mladí lidé skrz internet, v minulých měsících o nich diskutovali a pracovali na výstupu pro politickou reprezentaci České republiky.

V úterý 19. dubna proběhla v prostorách Magistrátu Hlavního města Prahy závěrečná konference projektu Kecejme do toho, při níž byla dopracována a schválena stanoviska všech šesti témat projektu. Témata navrhli sami mladí lidé skrz internet, v minulých měsících o nich diskutovali a pracovali na výstupu pro politickou reprezentaci České republiky. K tématům se mohli vyjadřovat na sociálních sítích, webové stránce projektu, ale i při workshopech a diskuzích s odborníky po celé ČR. Stanoviska vznikala na základě více než 3500 názorů mladých, z toho 700 se účastnilo debat ve městech. O výstupech bude možné od pondělí 25. dubna hlasovat i veřejně na stránkách projektu www.kecejmedotoho.cz.

Účastníci projektu podpořili konání státních maturit, ale sepsali řadu praktických připomínek, na kterých má být ještě zapracováno.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…ta-final.pdf

Zpoplatnění vysokoškolského studia je z jejich pohledu přijatelné jen při dodržení několika podmínek, např. výše školného musí být jasně známa před přihlašováním a nesmí se po celou dobu studia měnit, vybrané prostředky musí zůstat v rukou státu a nesmí být zneužity k vytváření soukromých finančních produktů, které by mohly mít negativní dopady na ekonomickou situaci studentů do budoucna. Zároveň musí být zavedeny efektivní možnosti stipendií.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…vs-final.pdf

Výuka sexuální výchovy na školách získala velkou podporu a účastníci připravili i základní osnovu, co a v jakém stupni by mělo být vyučováno. Velmi kladně ohodnotil i Martin Krejza, vrchním ředitelem sekce vzdělávání MŠMT.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…ch-final.pdf

Šikana a kyberšikana jsou stále velmi palčivé problémy české společnosti a proto účastníci připravili také řadu doporučení, zejména pro stát a školy, jak se k těmto záležitostem postavit.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…na-final.pdf

Stát má více podporovat mladé rodiny. Současná situace je z pohledu účastníků projektu velmi špatná – v realitě nevidí rodinu jako základní jednotku státu a žádají proto změny, které by mladé rodiny více podpořily, a to nejen ty ze znevýhodněných socio-ekonomických prostředí, ale i širší střední třídu společnosti. V té se mladí lidé potýkají s problémy při zakládání rodin a v konečném efektu to mívá špatné dopady na jejich děti.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…in-final.pdf

V otázce legalizace marihuany účastníci projektu nedospěli k jednoznačnému závěru. Ke shodě došli jen u několika základních bodů, dali ale zároveň také doporučení, na co dát pozor v případě, že by k legalizaci stát směřoval.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…ti-final.pdf

V rámci projektu probíhaly i konzultace pro Evropskou unii na téma zaměstnanost a zaměstnavatelnost mladých. Tyto byly zapracovány i do zprávy Národní pracovní skupiny MŠMT a to jak pro evropskou, tak národní úroveň. Mladí lidé by uvítali např. širší uznání neformálního a informálního vzdělávání, volnočasových aktivit pro mladé, které pomáhají rozvíjet tvořivost dětí a mladých lidí a zároveň umožňují získávat důležité zkušenosti. Školy by měly rozšířit svoji nabídku předmětů o praktické stáže a více spolupracovat jak s úřady práce, tak s podniky a živnostníky ve svém okolí. Mladí lidé postrádají smysluplnou celostátní koncepci v této oblasti a chybí jim faktor motivace ze strany státu, respektive úřadů práce. Více by měli být podporováni mladí podnikatelé a to jak vzděláváním, daňovými zvýhodněními, ale i startovacími granty. Na proces počátku podnikání mladých by mělo být nahlíženo i jako možnost dalšího vzdělávání s případným pozitivním dopadem na ekonomiku společnosti do budoucna.

Celá zpráva viz http://www.kecejmedotoho.cz/…st-final.pdf

Více také viz jednotlivá stanoviska projektu na stránkách www.kecejmedotoho.cz

Projekt Kecejme do toho – strukturovaný dialog mládeže má za cíl podpořit participaci mladých lidí na veřejném dění národní i evropské úrovně. Realizátorem projektu je Česká rada dětí a mládeže, partnerem je Národní parlament dětí a mládeže. Projekt je financován z grantu Mládež v akci, přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a za podpory Zastoupení Evropské komise v ČR.

Pro více informací kontaktujte Janu Votavovou Jana.votavova@crdm.cz, Tel.: 721 463 078

Podobné články

Na Kecejme do toho, vol. 5 se vybírala témata pro diskuze

Archiv

V úterý, 24.3. 2015 odstartoval v Lucerna Music Baru pátý ročník projektu Kecejme do toho. Koncert začal v 19:30 slovenskou mladou zpěvačkou, která si říká Katarzia. Na programu následovala kapela The High Corporation, Věc Makropulos, Megaphone a očekaváný nový hudební projekt 2127sounds feat. Dr. Cocoman, Dr. Kary, Erika Fečová, Kato, Oliver Lowe a přátelé, Jen Hovorka a další. Atmosféta na koncertu byla báječná a my za ni děkujeme.

Číst dál >
Organizátor
Partneři