Kontakt

Organizátor projektu:

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné nám. 977/24
Praha 1, 116 47
IČ 68379439
tel.: +420 211 222 860
e-mail: sekretariat@crdm.cz
http://www.crdm.cz

Projektový tým:

Janina Votavová
* má na starosti organizaci projektu
* komunikuje s účastníky a veřejností

Zuzka Wágnerová
* spravuje administrativu celého projektu
* má na starosti webové stránky

Blanka Lišková
* zodpovídá za finanční stránku projektu

Organizátor
Partneři