Podpořte vydiskutovaná stanoviska - hlasujte v anketách!

Editor | 13. 5. 2011 17:38 Archiv

V minulých měsících se zapojilo na 3400 mladých lidí do projektu a více než 700 z nich aktivně diskutovalo a pracovalo na podobě finálních stanovisek projektu a to v různých regionech ČR. Dělo se tak zejména na workshopech a diskuzích s odborníky, které byly organizovány na odhlasovaná témata. Konference na pražském magistrátu potvrdila jejich podobu a nyní je na Vás, zda-li se stanovisky souhlasíte či nikoliv. Vyjádři svůj názor a hlasuj v anketách!

Celý projekt a proces diskuzí v rámci projektu je v rámci České republiky unikátní a je příležitostí pro mladé lidí vyjádřit svůj názor na témata, která se jich týkají. Získané názory dále prezentujeme politické reprezentaci a patřičným ministerstvům a o výstupech Vás budeme informovat. Čím větší kladnou odezvu ale získáme i od dalších lidí v ČR, tím větší váhu budou názory mít. Již nyní se jedná reprezentativní vzorek, který vznikl na základě demokratických a metodicky podchycených diskuzí, to je něco co tady ještě v takovém rozsahu nebylo a co projekt Kecejme do to odlišuje od jiných forem politické participace např. peticí či demonstrací. Hlas mladých by měl být slyšet pokud se o nich rozhoduje.

Seznamte se s výstupy projektu a podpořte nebo vyvraťte je vaším hlasováním!

Účastníci projektu podpořili konání státních maturit, ale sepsali řadu praktických připomínek, na kterých má být ještě zapracováno.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…ta-final.pdf

Zpoplatnění vysokoškolského studia je z jejich pohledu přijatelné jen při dodržení několika podmínek, např. výše školného musí být jasně známa před přihlašováním a nesmí se po celou dobu studia měnit, vybrané prostředky musí zůstat v rukou státu a nesmí být zneužity k vytváření soukromých finančních produktů, které by mohly mít negativní dopady na ekonomickou situaci studentů do budoucna. Zároveň musí být zavedeny efektivní možnosti stipendií.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…vs-final.pdf

Výuka sexuální výchovy na školách získala velkou podporu a účastníci připravili i základní osnovu, co a v jakém stupni by mělo být vyučováno. Velmi kladně ohodnotil i Martin Krejza, vrchním ředitelem sekce vzdělávání MŠMT.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…ch-final.pdf

Šikana a kyberšikana jsou stále velmi palčivé problémy české společnosti a proto účastníci připravili také řadu doporučení, zejména pro stát a školy, jak se k těmto záležitostem postavit.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…na-final.pdf

Stát má více podporovat mladé rodiny. Současná situace je z pohledu účastníků projektu velmi špatná – v realitě nevidí rodinu jako základní jednotku státu a žádají proto změny, které by mladé rodiny více podpořily, a to nejen ty ze znevýhodněných socio-ekonomických prostředí, ale i širší střední třídu společnosti. V té se mladí lidé potýkají s problémy při zakládání rodin a v konečném efektu to mívá špatné dopady na jejich děti.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…in-final.pdf

V otázce legalizace marihuany účastníci projektu nedospěli k jednoznačnému závěru. Ke shodě došli jen u několika základních bodů, dali ale zároveň také doporučení, na co dát pozor v případě, že by k legalizaci stát směřoval.

Celé stanovisko viz http://www.kecejmedotoho.cz/…ti-final.pdf

V rámci projektu probíhaly i konzultace pro Evropskou unii na téma zaměstnanost a zaměstnavatelnost mladých. Tyto byly zapracovány i do zprávy Národní pracovní skupiny MŠMT a to jak pro evropskou, tak národní úroveň. Mladí lidé by uvítali např. širší uznání neformálního a informálního vzdělávání, volnočasových aktivit pro mladé, které pomáhají rozvíjet tvořivost dětí a mladých lidí a zároveň umožňují získávat důležité zkušenosti. Školy by měly rozšířit svoji nabídku předmětů o praktické stáže a více spolupracovat jak s úřady práce, tak s podniky a živnostníky ve svém okolí. Mladí lidé postrádají smysluplnou celostátní koncepci v této oblasti a chybí jim faktor motivace ze strany státu, respektive úřadů práce. Více by měli být podporováni mladí podnikatelé a to jak vzděláváním, daňovými zvýhodněními, ale i startovacími granty. Na proces počátku podnikání mladých by mělo být nahlíženo i jako možnost dalšího vzdělávání s případným pozitivním dopadem na ekonomiku společnosti do budoucna.

Celá zpráva viz http://www.kecejmedotoho.cz/…st-final.pdf

Podobné články

Na Kecejme do toho, vol. 5 se vybírala témata pro diskuze

Archiv

V úterý, 24.3. 2015 odstartoval v Lucerna Music Baru pátý ročník projektu Kecejme do toho. Koncert začal v 19:30 slovenskou mladou zpěvačkou, která si říká Katarzia. Na programu následovala kapela The High Corporation, Věc Makropulos, Megaphone a očekaváný nový hudební projekt 2127sounds feat. Dr. Cocoman, Dr. Kary, Erika Fečová, Kato, Oliver Lowe a přátelé, Jen Hovorka a další. Atmosféta na koncertu byla báječná a my za ni děkujeme.

Číst dál >
Organizátor
Partneři