Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Autor

Zuzka
vládce excelů
Zuzka | 10. 4. 2015 14:09 Archiv

Na jednání vlády v pondělí 12. května 2014 byla schválena Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020. Do její úpravy jste se zapojili i vy!

Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 (dále jen Koncepce 2020) je komplexním dokumentem státní správy pro oblast dětí a mladých lidí. Je také součástí Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a je důležitým koncepčním východiskem pro přípravu projektů do Operačního programu MŠMT Věda, výzkum a vzdělávání.

Koncepce 2020 navazuje na předchozí Koncepci z r. 2007. Definuje třináct strategických cílů, které dále rozpracovává do dílčích cílů a konkrétních opatření k jejich naplňování. Reflektuje potřeby mládeže zejména v oblasti neformálního a zájmového vzdělávání, zaměstnanosti mladých lidí, kultury a tvořivosti, jejich participace, zdraví a zdravého životního stylu, sociálního začleňování a dobrovolnictví.

Koncepce 2020 je výsledkem dvouleté práce odborníků v meziresortních tematicky zaměřených pracovních skupinách a širokých konzultací formou kulatých stolů a při národní konferenci o mládeži (v listopadu 2013) včetně aktivního dialogu s mládeží. Na její podobě se podílela i Česká rada dětí a mládeže, přesněji dobrovolníci, nominovaní z jejích členských spolků. Její podobu pomáhali dotvářet a připomínkovat jak mladí lidé zapojení do procesu Kecejme do toho, tak členové Národního parlamentu dětí a mládaže. Vůbec poprvé tak zástupci mládeže mohli ovlivnit podobu dokumentu, který dosud sestavovali pouze úředníci a politici.

Přípravu nové Koncepce 2020 zároveň uvedl jako příklad dobré praxe spolupráce a partnerství s MŠMT ve svém příspěvku předseda ČRDM Aleš Sedláček na semináři s názvem „Trendy a charakteristiky českého neziskového sektoru 10 let po vstupu České republiky do Evropské unie“. Seminář uspořádala Rada vlády pro nestátní neziskové organizace ve spolupráci s Centrem pro výzkum neziskového sektoru Masarykovy univerzity a Zastoupením Evropské komise v České republice v sídle Úřadu vlády v pondělí 12. května 2014.

Koncepce je k nahlédnutí na http://www.adam.cz/doc/1400108269_sb_koncepce-podpory-mladeze-na-obdobi-2014-2020.pdf.

Váže se k tématu

Podobné články

Na Kecejme do toho, vol. 5 se vybírala témata pro diskuze

Archiv

V úterý, 24.3. 2015 odstartoval v Lucerna Music Baru pátý ročník projektu Kecejme do toho. Koncert začal v 19:30 slovenskou mladou zpěvačkou, která si říká Katarzia. Na programu následovala kapela The High Corporation, Věc Makropulos, Megaphone a očekaváný nový hudební projekt 2127sounds feat. Dr. Cocoman, Dr. Kary, Erika Fečová, Kato, Oliver Lowe a přátelé, Jen Hovorka a další. Atmosféta na koncertu byla báječná a my za ni děkujeme.

Číst dál >

Výzva - zapoj se do pátého ročníku Kecejme

Archiv

Pátý ročník Kecejme do toho se zaměří na regionální diskuse a školení spoluorganizátorů diskuzí. Letos budeme účastníky projektu školit v tom, jak diskuzi organizovat. Přejdou tak od účasti k organizaci. Snažíme se tímto způsobem poskytnout mladým lidem větší prostor k vyjádření se k aktuálním tématům a aktivně se jim věnovat právě skrz diskuze.

Číst dál >
Organizátor
Partneři