(Ne)kompetence politiků

Autor

Zuzka
vládce excelů

Politici mají formální kompetence a určité osobní charakteristiky. Formální kompetence by měly být jasně dány zákonem a mladí lidé by měli být ve škole, ale i mimo ni, s těmito kompetencemi seznamováni. V současné občanské výchově se téma kompetencí politiků neprobírá.

Organizátor
Partneři