Strukturovaný dialog Evropské unie

Strukturovaný dialog podporuje mladé lidi a veřejné činitele, aby společně diskutovali a aby výstupy z těchto diskuzí byly zohledňovány v politickém procesu.

Oficiální definici strukturovaného dialogu nalézáme v Koncepci podpory mládeže na období 2014 – 2020 (Koncepce). Definice strukturovaného dialogu na evropské úrovni vychází z Rozhodnutí Rady ze dne 27. listopadu 2009 o obnoveném rámci evropské spolupráce v oblasti mládeže na léta 2010 – 2018. Podle těchto dokumentů: Strukturovaný dialog s mladými lidmi a organizacemi mládeže slouží jako stálé fórum pro společné zamyšlení se nad prioritami spolupráce v oblasti mládeže na národní úrovni, jejím prováděním a hodnocením. Stejná definice platí i pro úroveň Evropské unie. Zmíněné dokumenty dále načrtávají základní schéma a úkoly.

Organizátor
Partneři