Národní pracovní skupina strukturovaného dialogu

Národní pracovní skupina strukturovaného dialogu usiluje o zavedení kvalitního strukturovaného dialogu mezi tvůrci politik a mladými lidmi jakožto běžné součásti veřejné diskuze v České republice. Dialog má probíhat ve fázi příprav, realizace i hodnocení politik. Cílem je zajištění kvalitní participace mladých lidí na veřejném dění, které se mladých lidí dotýká.

Více o Národní pracovní skupině ke strukturovanému dialogu a její činnosti můžete zjistit na webové stránce NPS SD nebo na facebooku.

Organizátor
Partneři