Sexuální výchova na školách

Autor

Zuzka
vládce excelů

Mladí lidé zapojení do projektu Kecejme do toho vyjádřili silnou podporu výuce tzv. sexuální výchovy na školách. První, co by se ale mělo změnit, je samotný název oblasti, neboť zdaleka nepostihuje potřebnou látku, která by měla být dle jejich názoru vyučována. Vyučování by se mělo více zaměřit na vztahy, partnerskou výchovu/vzdělávání, roli a funkce rodiny, tvorbu osobních hodnot apod. Zvláštní pozornost by měla být kladena na vhodnost a osobní rozvoj a pohodu jedince.

Organizátor
Partneři