Podpora mladých rodin

Autor

Zuzka
vládce excelů

Účastníci projektu se shodli na následujících bodech: Situace mladých a nových rodin není jednoduchá a mladý člověk necítí v tomto bodě nijak zvláštní podporu ze strany státu. Přitom podle příruček občanské výchovy (pokud vůbec), ale i podle státních dokumentů, jakým je Koncepce rodinné politiky, má být rodina základní jednotkou státu. Takovému soudu se pak logicky účastníci projektu brání, neboť odvolávat se na rodinu jako na svůj základ vnímají jako populistické a bohužel zastaralé. Stát nemůže považovat rodinu za svou základní jednotku a jen ji využívat, dokud nefunguje i zpětná podpora.

Organizátor
Partneři