Participace mladých

Autor

Zuzka
vládce excelů

Toto téma se týká a mohlo by ovlivnit nás i vás, při participaci jde totiž o účast či zapojení mladých do veřejného života. Je důležité si uvědomit, že právě mladí budou vytvářet životní podmínky nejen svým dětem, ale zcela jistě budou určovat i náš životní standard ve chvíli, kdy dospělí budou vstupovat do poproduktivního věku.

Proč je participace mladých důležitá? Co je motivační/demotivační při participaci mladých? Na tyto otázky, ale i další můžete najít odpověď ve stanovisku k tématu, které vzniklo v rámci 5.ročníku projektu.

Organizátor
Partneři