Legalizace marihuany

Autor

Zuzka
vládce excelů

U tématu legalizace marihuany nedošlo mezi účastníky projektu k jednoznačné shodě. Proto prezentujeme obě stanoviska jak pro, tak proti a tuto diskuzi nemůžeme považovat za ukončenou.

Organizátor
Partneři