Dobrovolnictví

Autor

Zuzka
vládce excelů

Toto stanovisko vzniklo v rámci zvláštní série diskuzí mezi mladými dobrovolníky se zkušenostmi i bez nich, na základě diskuzí ohledně návrhu zákona o dobrovolnictví mezi sdruženími dětí a mládeže a na základě workshopu českých a německých mladých dobrovolníků, potvrzeno bylo závěrečnou celostátní konferencí projektu Kecejme do toho dne 17. května 2012.

Organizátor
Partneři