Výzva - zapoj se do pátého ročníku Kecejme

Autor

Zuzka
vládce excelů
Zuzka | 9. 4. 2015 09:33 Aktuality

Pátý ročník Kecejme do toho se zaměří na regionální diskuse

Letos budeme účastníky projektu školit v tom, jak diskuzi organizovat. Přejdou tak od účasti k organizaci. Snažíme se tímto způsobem poskytnout mladým lidem větší prostor k vyjádření se k aktuálním tématům a aktivně se jim věnovat právě skrz diskuze.

Do projektu se mohou zapojit skupiny mladých lidí. Podmínkou je, aby skupinu tvořili čtyři lidé z jednoho města, a to mladí ve věku 13 až 26 let, z nichž minimálně jeden musí být starší 18 let. Celkem hledáme 6 skupin ze 6 různých měst.

Co se týče probíraných témat, toto pole je zcela otevřené. Jediným stanoveným tématem je “Smysl a význam participace”. Další podněty vyvstanou ze zahajovací party projektu, dále se o nich bude hlasovat v anketě na webu a vybraná témata si pak účastníci mezi sebou rozeberou a zpracují.

Cílem projektu je kompletně vyškolit účastníka v tom, jak zorganizovat diskuzi. Během dvou víkendových setkání účastníci zjistí, jaká je role moderátora, kam se obrátit, když potřebuji prostory pro diskuzi či jak vhodně vybrat hosta. Zároveň budou mít možnost se na cokoliv zeptat a probrat veškeré aspekty chystané diskuze se zkušenými organizátorkami.Tato setkání proběhnou v termínu 10.-12.4. a 8.-10.5. 2015. V červnu pak následně zorganizují diskuzi jako výstup své práce.

Účastníkům nabízíme zdokonalení se v sebeprezentaci a prezentaci v obecně, formulování a argumentaci vlastního názoru, umění diskuze a vytváření kompromisů. Zároveň získají i mnohé organizační dovednosti.

Po realizaci diskuzí pak účastníky čeká ještě závěrečné, letní setkání, kde proběhne vyhodnocení celého projektu. Předběžný termín je stanoven na 24.-26.8. Ročník pak tradičně zakončíme závěrečnou konferencí, která je naplánována na říjen letošního roku.

Výzvu a zároveň přihlášku do projektu naleznete v příloze.

Podobné články

Překlady stanovisek

Aktuality

Do anglické sekce přibyly překlady aktuálních stanovisek. Můžete se tak o ně podělit se svými zahraničními kamarády nebo projektovými partnery. V nejbližší době ještě přibudou německé překlady.

Číst dál >
Organizátor
Partneři